Privacy Statement

YOUR PERSONAL SUPPORT neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. YOUR PERSONAL SUPPORT heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van YOUR PERSONAL SUPPORT bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door YOUR PERSONAL SUPPORT
YOUR PERSONAL SUPPORT kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je persoonlijk danwel via een bedrijf diensten van YOUR PERSONAL SUPPORT afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. YOUR PERSONAL SUPPORT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: YOUR PERSONAL SUPPORT gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
    Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt YOUR PERSONAL SUPPORT de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van YOUR PERSONAL SUPPORT. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van YOUR PERSONAL SUPPORT en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Betaalgegevens: YOUR PERSONAL SUPPORT gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.


Delen met derden
YOUR PERSONAL SUPPORT kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: YOUR PERSONAL SUPPORT deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor YOUR PERSONAL SUPPORT correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit YOUR PERSONAL SUPPORT een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YOUR PERSONAL SUPPORT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt YOUR PERSONAL SUPPORT jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal YOUR PERSONAL SUPPORT de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.


Bewaartermijn persoonsgegevens
YOUR PERSONAL SUPPORT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor YOUR PERSONAL SUPPORT jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt YOUR PERSONAL SUPPORT jouw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar petra@yourpersonalsupport.nl. YOUR PERSONAL SUPPORT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.


Beveiliging
YOUR PERSONAL SUPPORT neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. YOUR PERSONAL SUPPORT heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door YOUR PERSONAL SUPPORT of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door YOUR PERSONAL SUPPORT verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met YOUR PERSONAL SUPPORT via petra@yourpersonalsupport.nl.

YOUR PERSONAL SUPPORT is als volgt te bereiken:
Adres: Willem de Zwijgerlaan 22A
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 65520750
Telefoon: + 31 (0) 6 46 99 28 00
E-mailadres: petra@yourpersonalsupport.nl


Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door YOUR PERSONAL SUPPORT, verzoekt YOUR PERSONAL SUPPORT je om zo snel mogelijk contact met YOUR PERSONAL SUPPORT op te nemen via petra@yourpersonalsupport.nl. YOUR PERSONAL SUPPORT zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Wijzigingen
YOUR PERSONAL SUPPORT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Lees daarom regelmatig het privacy voor een update.

Mei, 2018

Wil jij meer tijd door structuur
& meer energie door overzicht?

Schrijf je hier in voor mijn nieuwsbrief en ontvang praktische tips voor het
Opruimfeest van jouw huis en werkplek.